Синастрия, съвместимост, композитен хороскоп

Любовен хорскоп и отношения

Синастрията (съвместимостта на два хороскопа ) е раздел в астрологията, който изследва връзките между два хороскопа или анализира въздействието на единия върху другия. Преди да пристъпим към синастрия е добре да имаме по-задълбочено разбиране за нас самите, за нашите модели на поведение и нашите очаквания към другите.
Добре е също да си припомняме, че във всички взаимоотношения с другите обикновено е по лесно да променим собственото си поведение, отколкото да се опитваме да променяме другия.

Синастрия, композитен хороскоп. Любовен хороскоп.

Ц

елта на синастричния анализ е да изследва потенциала и възможните проблеми на връзката, да разбере как единият влияе на другия и какво е въздействието на тези отношения върху съдбата на двамата. Този анализ не отсъжда дали връзката е добра или лоша и ако бъде използуван по този начин това ще бъде наистина жалко, защото ще дискредитира възможностите и значението на тази връзка в нашия живот.

Законът на привличането верен както в метафизиката ,така и в психологията е този, който определя нашето влечение към определени хора или хората, които се чувстват привлечени към нас. Другият не по-малко важен принцип е законът на кармата. Много често ние сме привлечени от хората, различни от нас точно защото подсъзнателно усещаме определени липси или компенсираме чрез партньорите си качествата, които бихме искали да развием. Освен това не всички ние се нуждаем от хармонични връзки, много от нас предпочитат връзки с повече търкания и динамика по една или друга причина

Ако определена връзка е трудна или нещастна, е възможно ние да сме си я привлекли заради неосъзнат конфликт в нашата личност и целта е да пораснем, да осъзнаем вътрешния си проблем в процеса на трудните взаимоотношения. Някои хора трябва да развият смелост, да се научат да казват :"не " и да отстояват собствените си интереси, когато дадена връзка стане вредна за тях. По този начин става възможно понякога изцяло да пренесат живота си на друго ниво.

Голяма част от този раздел е посветена на любовта и брака . Любовта е емоция, романтик. Определени аспекти между планетите в двата хороскопа почти винаги създават вълшебното състояние " да си влюбен" или силното сексуално привличане - "химията". Бракът определено е по-различна история, той се сключва по различни причини и за да може да бъде дълготраен се нуждае от по-различна химия, т.е взаимодействие. Независимо дали започва със силно физическо и романтично привличане, успехът му в голяма степен зависи от интелектуалната и духовната съвместимост на партньорите, от степента на общите им интереси , етиката им и тн. В този смисъл опитът показва, че са необходими други аспекти между планетите за да може една връзка да бъде устойчива и продължителна.

Много интересна е съвместимостта между родители и деца и анализът на тези взаимоотношения почти винаги води до по-пълно приемане на неизбежните различия в едно семейство. Независимо колко родителите обичат децата си, те са склонни да преценяват както потенциала на детето си, така и перспективите за развитието му от собствената си гледна точка. Понякога конфликтите се причиняват от аспекти, при които родителят се възприема като много авторитарен, но има и аспекти, при които по една или друга причина непорасналото дете се опитва да бъде учител или авторитет на родителя. И тогава възпитанието може да стане много трудно.

Важна е и съвместимостта ни с тези, които работим. Негативните, създаващите стрес аспекти в хороскопите на работещи в един екип хора могат да бъдат много тежко преживявани или да възпрепятствуват разгръщането на потенциала. Съществуват и аспекти, които предразполагат двама души да проявяват един спрямо друг най-лошото, на което са способни и по този начин да става невъзможно да се постигат каквито и да са общи цели. Има аспекти, които преполагат нечестност, измама, която понякога се извършва при странни обстоятелства. Има аспекти, които дефинират късмет в общото начинание и без които и най-добронамерените партньори не постигат успех.

Добре е също да се знае, че анализите на съвместимостта в различните астрологични програми са много общи и могат да се използуват като общ поглед, но не и за някакви сериозни заключения. Добре е да се отсеят само тези аспекти, които са много близки до точните -например 2 до 4 градуса,да се задълбочим в тях и да не отдаваме голямо значение на аспектите с широки орби - напр 8, 10 градуса, които се отчитат от повечето астрологични програми. Разбира се тук има допълнителни правила за отделни аспекти.

Композитните хороскопи, които са нов елемент в този раздел имат по-особено предназначение и според астролозите, които ги изследват е добре да се анализират, ако връзката е поне от една, две години и хората са осъзнали определени елементи от взаимоотношенията си.
Според изследователите композитите дефинират по-скоро мисията, целта на връзката.

Какво още да видите

аспекти и транзити в сниастрията и композитния хороскоп

съвместимост, синастрия

Важните аспекти и транзити в синастрията и композитния хороскоп

Вижте повече
любовта в хороскопа

За връзките и брака

За любовта, сродната душа и вратата на съдбата

Вижте повече

Астрологичен видео блог

разнообразни теми

астрология

от Мира Кунева
Вижте повече
© 2012-2020 Мира Кунева. Всички права запазени
© 2019 Космически уеб дизайн: Крис Дизайн Арт ЕООД