Натална карта - Личен хороскоп

Анализ на рождената карта

Наталната (рождена) астрология се основава на анализа на рождената карта, която се изчислява за датата, времето и мястото на раждането. Рожденната карта преди всичко е карта на потенциала, който се съдържа в хороскопа. Ако часът на раждане е верен, събитията, които ни се случват, като и изборите, които правим са заложени в наталния хороскоп. Не трябва да се счита, че това означава 100% предопределеност и фаталност на съдбата. Хороскопът съдържа набор от жизнени линии, по които можем да реализираме пътя си.

Личен хороскоп. Натална карта.

Х

ороскопът по-скоро показва какви можем да бъдем. Тук се проявява и свободната ни воля, която определя какво от заложения потенциал ще проявим и какво ще пропуснем да забележим и развием.
Ресурсите и възможностите в хороскопите са различни -това е съдбата и тя не е еднаква за всички нас. Но само защото даден хороскоп съдържа повече и по-щастливи възможности не означава., че човекът наистина ще ги развие и използува. Това вече зависи от свободната ни воля. Така че всички имаме възможност да приложим свободната си воля, но в рамките на някакви предписани, дефинирани при раждането ни ресурси. Или поне можем да знаем къде е дефинирано да се развием по- лесно, какво ни подкрепя в пътя ни и какво ни пречи.Понякога дори обяснението, защо не учим лесно чужди езици или защо не можем да вземаме решения може да бъде много полезно.

Личен хороскоп

Рожденната карта ни дава възможност да се приемем такива каквито сме и да постигнем по този начин вътрешен покой. Възможно е също да бъдем насърчени да развием свой потенциал, заложби, които винаги сме чуствували, че имаме.Рождената карта съдържа изключително важна и точна информация за характера ни, силните и слабите ни страни - как реагираме в криза, лесно ли поемаме отговорност, възможностите ни за професия (винаги поне няколко), предразположението ни към болести, тенденцията за брак и деца, партньорите в любовните ни връзки, начина по който възприемаме нашите родители и как те се отнасят към нас.

Отново подчертавам - фаталистичният подход в астрологията е безсмислен. Няма нещо, което категорично да ни забранява да бъдем нещо или да имаме нещо. Просто има сфери, в които се реализираме по-лесно и други, в които се борим за да имаме нещо. Ако си информиран, че нещо ще бъде по-трудно за теб ти избираш дали да хвърляш усилията си в тази посока. Класически пример са хармоничните и напрегнатите аспекти в хороскопа. Хармоничните аспекти и особено конфигурацията Голям тригон са много подкрепящи и защитаващи до определен период в живота и много често хората с такива хороскопи пропускат да развият своята способност да оцеляват. При първата по-сериозна криза в живота тяхната реакция е молитва и пасивно отпускане по течението. Така в много случаи те похабяват потенциала си. Напрегната конфигурация е Т-квадрата и ако в него са включени трудни планети той може да причини много кризи в първата половина на живота. Но по-късно голямата част от тези хора свикват да балансират напрежението и преминават към изключително успешен начин на живот.

Какво още да видите

Мира Кунева - хроскоп

Мира за Астрологията

Коя е Лилит, какво знаете за точката Вертекс и разположението на Сатурн в домовете?

Вижте повече
astrologia-statii

За наталната карта и хороскопа

Чували ли сте за кризите на средната възраст?
А знаете ли какво е слънчева революция?

Вижте повече

Астрологичен видео блог

разнообразни теми

астрология

от Мира Кунева
Вижте повече
© 2012-2020 Мира Кунева. Всички права запазени
© 2019 Космически уеб дизайн: Крис Дизайн Арт ЕООД