Избор на време в астрологията или подходяща дата

Избор на подходящо време или дата

Изборът на време е една от най-сложните задачи на астролога. При него ние сме зависими от комбинацията на планетарните фактори в даден интервал от време и много често е трудно в периода, в който клиентът е решил да стартира бизнес или да се жени да се намери истински добра дата. Елективната астролия е избора на най-подходящото време да започнем нещо, да постигнем възможно най-добър резултат; и за целта се прилагат много специфични правила, част от които проверени от векове. Много от правилата са свързани с хорарната астрология, но се прилагат по различен начин.

Астрология - избор на дата за брак, избор на дата за раждане, избор на дата за секцио.

В

елективната астрология картата се изчислява за мястото на което ще се случи събитието - например ако сватбата ще бъде в Лондон се работи с координатите на Лондон и с местното време.

Положението на Луната е от първостепенно значение в елективната астрология, въпреки че планетите, които управляват избираното събитие са също много важни. Аспектите на транзитната Луна описват развитието и изхода на събитието, благоприятните връзки Слънце Луна винаги допринасят за положителния резултат на събитието.

Все пак трябва да се отбележи, че астрологичният избор на време е прецизен, сложен и няма нищо общо с препоръките в лунните календари, които може и да са добри за засаждането на ягоди и цветя, но може да се окажат разрушителни, ако се използват за хирургични операции.

Лунните календари със сигурност имат своето място и могат да бъдат любопитно четиво за свободното време, но са много далече от сложния набор от правила и изисквания на истинската елективна астрология. Ретроградното движение на планетите особено на Меркурий също може да се отчита и без да познаваме другите принципи, но по скоро като общо ограничение за нещо, а не като някакви категорични забрани към нашите действия.

Преди да изберем времето за действие, е добре да разгледаме личният хороскоп, какво е заложено в него по рождение и какви точно са влиянията в настоящия момент в него. И най-добре избраното време за стартиране на бизнес не може да направи чудеса, ако в същото време в рождената карта са налице негативни влияния на Сатурн, Уран или Плутон. Добре избраното време за търсене на работа не може да ти помогне, ако квалификацията ти няма нищо общо с мястото, за което кандидатствуваш.

Най-разпространените избори на подходящо време са:

Какво още да видите

Дата за брак, дата за секцио

Избор на важна дата

Подходяща дата за брак или раждане със секцио

Вижте повече
Изобр на дата в астрологията

избор на важна дата

Защо е важно да се консултираме

Вижте повече

Астрологичен видео блог

разнообразни теми

астрология

от Мира Кунева
Вижте повече
© 2012-2020 Мира Кунева. Всички права запазени
© 2019 Космически уеб дизайн: Крис Дизайн Арт ЕООД