Наталната (рождена) астрология се основава на анализа на рождената карта, която се изчислява за датата, времето и мястото на раждането.

Рожденната карта преди всичко е карта на потенциала, който се съдържа в хороскопа. Ако часът на раждане е верен, събитията, които ни се случват, като и изборите, които правим са заложени в наталния хороскоп. Не трябва да се счита, че това означава 100% предопределеност и фаталност на съдбата.

Хороскопът съдържа набор от жизнени линии, по които можем да реализираме пътя си.
Той по-скоро показва какви можем да бъдем.
Тук се проявява и свободната ни воля, която определя какво от заложения потенциал ще проявим и какво ще пропуснем да забележим и развием.

Ресурсите и възможностите в хороскопите са различни -това е съдбата и тя не е еднаква за всички нас. Но само защото даден хороскоп съдържа повече и по-щастливи възможности не означава., че човекът наистина ще ги развие и използува. Това вече зависи от свободната ни воля. Така че всички имаме възможност да приложим свободната си воля, но в рамките на някакви предписани, дефинирани при раждането ни ресурси. Или поне можем да знаем къде е дефинирано да се развием по- лесно, какво ни подкрепя в пътя ни и какво ни пречи.

Понякога дори обяснението, защо не учим лесно чужди езици или защо не можем да вземаме решения може да бъде много полезно.

Рожденната карта ни дава възможност да се приемем такива каквито сме и да постигнем по този начин вътрешен покой. Възможно е също да бъдем насърчени да развием свой потенциал, заложби, които винаги сме чуствували, че имаме.

Рождената карта съдържа изключително важна и точна информация за характера ни, силните и слабите ни страни - как реагираме в криза, лесно ли поемаме отговорност, възможностите ни за професия (винаги поне няколко), предразположението ни към болести, тенденцията за брак и деца, партньорите в любовните ни връзки, начина по който възприемаме нашите родители и как те се отнасят към нас. Отново подчертавам - фаталистичният подход в астрологията е безсмислен. Няма нещо, което категорично да ни забранява да бъдем нещо или да имаме нещо. Просто има сфери, в които се реализираме по-лесно и други, в които се борим за да имаме нещо. Ако си информиран, че нещо ще бъде по-трудно за теб ти избираш дали да хвърляш усилията си в тази посока. Класически пример са хармоничните и напрегнатите аспекти в хороскопа. Хармоничните аспекти и особено конфигурацията Голям тригон са много подкрепящи и защитаващи до определен период в живота и много често хората с такива хороскопи пропускат да развият своята способност да оцеляват. При първата по-сериозна криза в живота тяхната реакция е молитва и пасивно отпускане по течението. Така в много случаи те похабяват потенциала си. Напрегната конфигурация е Т-квадрата и ако в него са включени трудни планети той може да причини много кризи в първата половина на живота . Но по-късно голямата част от тези хора свикват да балансират напрежението и преминават към изключително успешен начин на живот.

When God's generosity flooded I was created. And with the adolescene of love I was guided. And from the ingredients of heart God has made the key that unlocks the treasurebox of all meanings.

Йод в личния хороскоп

Тази конфигурация често се нарича Пръста на Бога. Оприличават я на пръст, посочил конкретни и значими събития в живота на човека, които не могат да бъдат преминати, без да се предприемат големи промени на всички нива...

Вижте повече

Сатурн

Сатурн е една от планетите с най-силно влияние върху живота ни на Земята. Поради това е особено полезно да знаем в кой дом на рожденния ни хороскоп преминава тази планета и за период от няколко години съзнателно да се фокусираме да решаваме проблемите, дефинирани от този дом. Цикълът на Сатурн е приблизително 30 години, за които години той преминава 12 сектора на хороскопа...

Вижте повече