След завършване на техническо образование, специализация и аспирантура в областта на приложна математика и механика открих астрологията през 1995 година. От 1999 год работя с клиенти. Моите основни интереси са натална, прогностична, хорарна и бизнес астрология. Не мисля обаче, че астрологията може да се разглежда като механична система от отделни раздели в практическото и приложение. Тази огромна наука, която и до днес остава най- всеобхватната и богата от всички езотерични науки е динамична система от математически апарат и принципи, емпиричен опит, натрупан в течение на векове и непрекъснато разширяван и допълван в наше време, както и нови дисциплини, като например финансовата астрология или астро-психологията, свързваща наталната астрология със развитието на модерната психология .

Поради това смятам, че във всяка консултация е необходимо да се използуват едновременно различни раздели на астрологията. Нашите житейски ситуации не могат да бъдат отделени или разглеждани като отделни фрагменти. Поради това и не е възможно например само чрез хорарна астрология да дадем изчерпателен отговор без да използуваме класическите методи за прогноза, чиято основа е рожденната карта. Много често клиентите твърдят, че искат съвместимост (синастрия) за определена връзка, след което се оказва, че всъшност идеята е дали въобще ще има връзка или как тя ще продължи, което в повечето случаи не се определя от хармоничните или нехармоничните аспекти между двата хороскопа.

Никога не съм възприемала идеята, че е възможно да се прави анализ само в отделен раздел на астрологията, без да се използуват комплексно възможностите на тази наука.

Друг важен въпрос, който често се задава и в много случаи плаши хората е доколко нашата съдба е предопределена и в каква степен можем да проявим свободната си воля и да променяме събитията.
Моят личен опит по-скоро ми показва, че част от събитията в нашия живот са наистина дефинирани още в момента на нашето раждане, а може би и преди това. Има ситуации, в които единственият ни възможен избор е да приемем случилото се и да продължим нататък. Или да не приемем и да затънем в огорчение и съпротива, понякога за дълги години. В по-големият брой ситуации на нашия живот обаче ние имаме възможност да променяме съдбата си чрез личните си действия и решения. В този смисъл хороскопът за мен е матрица, която залага възможни жизнени линии, по които можем да тръгнем и определим развитието си . Изборът на съответната линия зависи от много фактори, в много случаи и кармични и все пак точно тук е нашата възможност да проявим свободната си воля.

В много отношения прогнозите в астрологията наподобяват прогнозите за очакваното време - има време да се сее, да чакаш посятото да порасне и по-късно да жънеш. Никой от тези етапи не може да мине без нашите лични действия. И най-добрата комбинация от планетарни влияния не може да ни донесе успех в работата, ако годините преди това са пропилени без да се натрупа ресурс под формата на образование или професионален опит.
И най-добре направеният избор да се стартира бизнес не може да компенсира лошия мениджмънт на дадена инициатива. Обратното обаче - да стартираш в лош момент инициатива и да не можеш да постигнеш добър резултат е почти винаги вярно. Така че добрият избор на време за действие е като да засееш семето при правилния климат и по този начин да противодействуваш на възможните случайности. За мен астрологията е един от начините да намерим път в хаоса и несигурността, които в тази 2012 година стават все по очевидни. Инструмент, с който да противодействуваме на страха и да си осигурим малко повече вяра и светлина в процеса на непрекъснати промени.

Убедена съм също, че за да можеш да вникнеш и видиш възможностите, заложени в хороскопа е необходима работа, с която да развиеш съзнанието си. От години се занимавам с различни методи, свързани със себеопознаване и духовно развитие, както и с различни медитативни техники. През последните 2 години особено интересна е за мен системата Енеаграма.


Услуги:
  • Астрологични консултации
  • Индивидуален личен хороскоп
  • Годишен хороскоп
  • Астрологични прогнози
  • Астрологичен бизнес анализ - хороскоп на фирмата
  • Астрологичен анализ на връзката - любовен хороскоп. Синастрия, съвместимост.
  • Отговор на конкретен въпрос - Хорарна астрология
  • Избор на подходящо време - елективна астрология
  • Кармична астрология


Мира Кунева

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Контакти

За провеждане на астрологична консултация и / или изготвяне на хороскоп, следва да уговорите предварителна среща на посочените телефони:
Тел.: 02 870 00 21; GSM: 088 872 39 21; 089 869 99 11

Вижте повече